Przywracamy owce Karpatom

Dołącz do Akcji „Przywracamy owce Karpatom”
PRZYWRACAJ Z NAMI OWCE KARPATOM
Wpłać darowiznę:
20 zł 50 zł 100 zł
i wesprzyj powrót owiec w Karpaty
lub
Wpłać 400 zł
i podaruj Karpatom jedną owcę


W ramach projektu "Karpaty Łączą" na rok 2016
zaplanowaliśmy zakup 300 owiec, które bacowie będą wypasać
na karpackich halach, remont bacówek, koszorów i żłobów.

Wesprzyj nasze działania i razem z nami
przywracaj owce Karpatom!


Dlaczego przywracamy owce Karpatom?

Karpaty potrzebują owiec. Tradycyjny wypas zapobiega zarastaniu hal i polan przez lasy, a także wspiera odradzanie się na nich unikatowej roślinności. Dlatego jednym z działań w projekcie „Karpaty Łączą” jest wsparcie tradycyjnej gospodarki pasterskiej, która pozwala w sposób czynny chronić bioróżnorodność karpackich hal.

Pasterstwo jest również jednym z istotnych elementów tożsamości i wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów i grup etnicznych zamieszkujących Karpaty. Pod naszą opieką znajduje się 12 hal o łącznej powierzchni 800 hektarów, na których prowadzimy monitoring przyrodniczy, wspieramy wypas kulturowy, remontujemy bacówki, żłoby i koszory, szkolimy baców i innych przedstawicieli lokalnych społeczności. W tym roku zaopiekujemy się kolejnymi trzema halami!

W ramach "Karpaty Łączą”, przywracając owce Karpatom, ratujemy dawny krajobraz hal i tym samym chronimy bogactwo karpackiej przyrody.

Potrzebujemy twojego wsparcia…

Zakup jednej owcy to koszt 400 zł, a remont lub budowa bacówki to nawet 15 000 zł. Twoje wsparcie realnie wpływa na ochronę pasterstwa w Karpatach. Wpłać wybraną kwotę i przywracaj razem z nami owce Karpatom!

Zostań Darczyńcą i razem z nami przywracaj owce Karpatom!

W ramach „Karpaty Łączą” od 2012 roku, dzięki wsparciu Darczyńców zakupiliśmy 700 owiec, wyremontowaliśmy 10 bacówek, monitorujemy stan środowiska na 12 halach polskiej części Karpat.

W 2016 roku przywracamy owce kolejnym 3 karpackim halom. Twoja pomoc umożliwi ochronę przyrody na halach w Bieszczadach, Gorcach i na Podhalu. To tutaj wyremontujemy kolejne bacówki i przekażemy bacom owce.

Zobacz nasze działania:

WESPRZYJ NASZĄ AKCJĘ
Przygotowaliśmy dla Ciebie prezent. Wybierz swój własny pakiet z Owcą:
Darowizna / Prezent List
z podziękowaniem
od Owcy Karpatki
Zdjęcie
z wypasionej karpackiej
hali 
na e-mail
Imienne zaproszenie
do bacówki
+
pakiet gadżetów
Karpaty Łączą wysłany pocztą
Imienny Certyfikat
„Karpaty Łączą"
wysłany pocztą
400 zł Owca Karpatka Owca Karpatka Owca Karpatka Owca Karpatka
100 zł Owca Karpatka Owca Karpatka Owca Karpatka  
50 zł Owca Karpatka Owca Karpatka    
20 zł Owca Karpatka      

PRZYRODA I KULTURA KARPAT SĄ ZAGROŻONE…

Karpaty łączą góry, ludzi i przyrodę. Polska część Karpat: Beskidy, Pieniny i Tatry stanowi północną część łuku Karpat łączącego aż 8 krajów. To właśnie w Karpatach spotkamy wiele gatunków zwierząt i roślin, wśród nich zarówno gatunki zagrożone wyginięciem w skali Europy a nawet w skali świata. Tutaj również występują takie, które są charakterystyczne tylko dla Karpat i nie spotkamy ich nigdzie indziej, tzw. endemity. To także tutaj rozwinął się wyjątkowy krajobraz i magiczna duchowość karpackiej kultury, bogaty folklor i charakter ludzi gór.

W gwałtownie rozwijającym się świecie Karpaty zagrożone są wieloma czynnikami. Do głównych zagrożeń należą nieprawidłowa gospodarka zasobami przyrody, zanieczyszczenie środowiska, niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy oraz masowa turystyka. Skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom jest możliwe jedynie w ramach wspólnych międzynarodowych działań na rzecz zachowania zasobów karpackiej przyrody. To dlatego powstała Konwencja Karpacka - międzynarodowa umowa dążąca do utrzymania równowagi pomiędzy postępem gospodarczym i społecznym a ochroną środowiska.

JAK JESZCZE CHRONIMY PRZYRODĘ I KULTURĘ KARPAT?

W projekcie „Karpaty Łączą” od ponad 4 lat podejmujemy działania na rzecz czynnej ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w polskiej części Karpat, wdrażając postanowienia Konwencji Karpackiej.

Od 2012 roku wspieramy rozwój tradycyjnej gospodarki pasterskiej, stworzyliśmy Informatorium Karpackie - największe źródło informacji o polskiej części Karpat w internecie, a aby aktywnie chronić krajobraz Karpat - wspólnie z władzami samorządowymi opracowaliśmy kodeks dobrych praktyk planowania przestrzennego.

Projekt "Karpaty Łączą" łączy w działaniach zespół, w skład którego wchodzą eksperci środowiskowi, ludzie gór oraz Miłośnicy Karpat.

Więcej informacji:

Patrycja Adamska
e: patrycja.adamska@gridw.pl
t: 698 630 259

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022