Do pobrania

Raport z monitoringu środowiskowego w projekcie "Karpaty Łączą"

 Pasterstwo Karpat

Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej

 

PREZENTACJE PRELEGENTÓW:

BLOK PRZYGOTOWANY PRZEZ KARPACKĄ RADĘ NAUKOWĄ

Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej "Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody"

 

Materiały z II posiedzenia Komitetu Sterującego projektuMateriały z I Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej "Pasterstwo Karpat"

Materiały z I posiedzenia Komietetu Sterującego projektu

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024