Działania

WDRAŻANIE KONWENCJI KARPACKIEJ; PLATFORMA KONSULTACJI I WSPÓŁPRACY

Stowarzyszenie „Ekopsychologia” (Kraków)

 • Grupy Robocze Koalicji na Rzecz Wdrażania Konwencji Karpackiej
 • Międzynarodowe Grupy Robocze Konwencji Karpackiej.
 • Krajowy Plan Działań – stworzenie propozycji krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Protokołu Konwencji Karpackiej o bioróżnorodności.
 • Szkolenia : „Mediacje na rzecz ochrony przyrodniczego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat” oraz „Karpacki Lider”
 • Forum Karpackich Gmin
 • Karpacki Uniwersytet Otwarty
 • Punkty Informacji Karpackiej
 • Konkursy: „Karpacka Gmina” oraz „Tożsamość Karpacka”
 • Wydawnictwa: „Poradnik „Konwencja Karpacka” oraz ulotka informacyjna o Konwencji Karpackiej

TRADYCYJNA GOSPODARKA PASTERSKA W KARPATACH

Polskie Biuro REC (Warszawa)

Tatrzańsko – Beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie” (Leśnica)

 • Zakup owiec
 • Tradycyjny wypas owiec na karpackich halach
 • Terenowa inwentaryzacja potencjału i infrastruktury pasterskiej
 • Opracowanie planów rolnośrodowiskowych
 • Szkolenia dotyczące pasterstwa
 • Międzynarodowe Konferencje Pasterskie
 • Kampania promocyjna produktów pasterskich
 • Strona internetowa o pasterstwie/szałaśnictwie
 • Redyki
 • Punkty Informacyjne dla turystów
 • Remont/ utworzenie infrastruktury pasterskiej
 • Wydawnictwa: „Ekonomika gospodarki pasterskiej”, „Zrównoważone rolnictwo na obszarach górskich” oraz album „Pasterstwo w Karpatach”

REGIONALNA STRATEGIA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI

„Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna (Gorlice)

 • Opracowanie Strategii zrównoważonej turystyki regionu
 • Inwentaryzacja: atrakcje turystyczne, przyrodnicze, baza infrastruktury turystycznej
 • Konferencja międzynarodowa – prezentacja Strategii zrównoważonej turystyki
 • Badanie ruchu turystycznego na obszarze Beskidu Niskiego i równoległego pasa pogórza

INFORMATORIUM KARPACKIE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Stworzenie portalu „Informatorium Karpackie” prezentującego zasoby danych o polskich Karpatach z wykorzystaniem nowoczesnych technik geowizualizacji i technologii geoinformacyjnych
 • Stworzenie Sieci Wymiany Informacji o Karpatach
 • Głównym założeniem InformatoriumStworzenie
  jest wspieranie upowszechniania informacji o Konwencji Karpackiej wśród trzech kluczowych grup odbiorców:
  • Przedstawicieli zaangażowanych w sprawy Karpat oddolnie (NGO, eksperci, świat nauki)
  • Przedstawicieli władz lokalnych, zaangażowanych w sprawy Karpat odgórnie (samorządy i mieszkańcy)
  • Zamiłowanych w Karpatach i tych, którzy przyjeżdżają tu w celach turystycznych bardziej lub mniej świadomi walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru na którym się znajdują
Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022