Patroni honorowi

 

                        min rolnictwa                              

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ministerstwa zostało powołane do realizacji zadań należących do właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odpowiada za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi liczne działania informacyjno-promocyjne dotyczące m.in. Programu „Poznaj Dobrą Żywność”; rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


znak i napis

Minister Sportu i Turystyki


min srodowiska

Główny Konserwator Przyrody

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji rządowej odpowiedzialnym za sprawy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. MŚ to instytucja dbająca o rozwój i poszanowanie środowiska w Polsce, która wpływa na długofalowy rozwój, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka, a w prowadzonej polityce uwzględnia zarówno potrzeby dzisiejsze, jak i przyszłych pokoleń. MŚ tworzy prawo w zakresie środowiska, m.in. leśnictwa, ochrony przyrody, powietrza, geologii czy gospodarki odpadami. Nadzoruje też inne instytucje, urzędy, parki narodowe, szkoły leśne i instytuty badawcze.

 


malopolska new

 

 

Marszałek Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie – jako jeden z 16 polskich regionów; zajmuje powierzchnię ponad 15 tys. km kwadratowych, którą zamieszkuje ponad 3 200 000 mieszkańców. Na terenie Województwa funkcjonuje 6 parków narodowych, liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Samorząd Województwa Małopolskiego za jedno z podstawowych zadań służących rozwojowi regionu uznał działania na rzecz ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

 

 

herb wojewodztwa podkarpackiego

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie to miejsce gdzie nowoczesna technologia spotyka się z czystą, nieskażoną przyrodą. Prężnie działająca „Dolina Lotnicza”, strefy ekonomiczne, parki przemysłowe i wiele inicjatyw proinnowacyjnych decydują o gospodarczej sile Podkarpacia. Dziewicze tereny Bieszczadów wraz z Jeziorem Solińskim, zamki, pałace, muzea, dworki i rezydencje stanowią natomiast o turystycznym potencjale regionu.Podkarpackie słynie także ze zdrowej żywności, gościnności i specyficznego klimatu, który powoduje, że to miejsce wyjątkowe na mapie naszego kraju. Kto raz był na Podkarpaciu z pewnością tu powróci!

 

POT logo 2

Polska Organizacja Turystyczna 

Jedna z ponad 200 działających na świecie
narodowych organizacji turystycznych. Celem organizacji jest wypromowanie Polski
jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami
usług i korzystnymi cenami. POT prowadzi działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki
polskiej zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Konwencja Karpacka

Konwencja Karpacka

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka) jest drugim w skali światowej porozumieniem międzynarodowym dotyczącym pojedynczego obszaru górskiego. Zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

 

 

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024