W Zakopanym zakończyło się posiedzenie Komitetu Sterującego

09.12.2015

2015.12.08 Komitet SterujacyTegoroczne posiedzenie Komitetu Sterującego za nami.

Po raz czwarty spotkali się członkowie Komitetu Sterującego projektu Karpaty Łączą

Tym razem Komitet obradował w stolicy polskich Tatr. Do Zakopanego przyjechali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Polskiej Organizacji Turystycznej, władz lokalnych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, parków narodowych oraz partnerów realizujących projekt Karpaty Łączą.


Spotkanie było okazją do omówienia zrealizowanych na przestrzeni minionego roku działań projektowych - ich przebiegu i efektów. Szczegółowo omówiono zwłaszcza realizację monitoringu hal, na których prowadzony jest (pod opieką ekspertów) tradycyjny wypas owiec, który ma zaowocować analizą realnego wpływu tradycyjnego pasterstwa na zachowanie różnorodności biologicznej regionu.


Zebrani poznali także wyniki prac grup roboczych, w tym m.in. konsultowanego aktualnie projektu Kodeksu Dobrej Praktyki Planowania Przestrzeni w Karpatach.
Omówione zostały działania planowane na 2016, na co pozwala przedłużenie projektu o kolejny rok współfinansowania działań przez Szwajcarski Program Współpracy.

 

Wśród rekomendacji członków Komitetu Sterującego dotyczących dalszej realizacji projektu Karpaty Łączą znalazły się między innymi postulaty co do szczególnej dbałości w zakresie praktycznego wdrażania powstających w projekcie dokumentów oraz upowszechnianie dobrych praktyk gromadzonych m.in. w ramach konkursów budujących tożsamość karpacką wśród gmin i młodzieży.

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022