Podsumowanie monitoringu środowiskowego oraz V posiedzenie Komitetu Sterującego projektu

12.12.2016

halaW tym tygodniu w Krakowie odbędzie się seminarium, prezentujące wyniki monitoringu środowiskowego prowadzonego w projekcie oraz V posiedzenie Komitetu Sterującego projektu.

13 grudnia 2016 roku w Krakowie spotkają się przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną przyrody, naukowcy oraz praktycy aby posłuchać o wynikach monitoringu środowiskowego prowadzonego od 2012 roku w 12 lokalizacjach w ramach realizacji projektu "Karpaty Łączą". Ponadto na spotkaniu zostanie podsumowany monitoring doświadczalny prowadzony na wybranych polanach w Gorcach. Eksperci zaprezentują projekt wytycznych do wypasu owiec w Karpatach. 

14 grudnia 2016 roku, również w Krakowie, odbędzie się piąte, ostatnie już posiedzenie Komitetu Sterującego projektu.

Komitet Sterujący powołany został w celu wspierania Zespołu projektowego w zakresie właściwej realizacji strategicznych celów projektu, jego monitorowania i ewaluacji. Doradcza rola Komitetu Sterującego jest szczególnie istotna w kontekście właściwego powiązania działań realizowanych w ramach projektu z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem polskich Karpat. Tegoroczne spotkanie, ma szczególny charakter, ponieważ daje nam możliwość wspólnego podsumowania projektu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Bogate doświadczenia, które zdobyliśmy podczas tych pięciu lat, są doskonałym punktem wyjścia do rozmyślań o przyszłości regionu karpackiego.

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024