Stanowisko III Forum Gmin Karpackich

21.12.2016

3 Forum Gmin Karpackich 176

 

Zapraszamy do zapoznania sie ze Stanowiskiem III Forum Gmin Karpackich. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły sie do jego powstania.

Mamy nadzieję, że ta deklaracja pociągnie za sobą działania, które przyczynią się do ograniczenia obecnych zagrożeń oraz przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu karpackiego, w oparciu o zrównoważone wykorzystanie jego zasobów naturalnych, oraz dzięki przezwyciężaniu barier rozwojowych właściwych dla obszaru karpackiego i odniesieniu się do wyzwań stojących przed karpackimi samorządami w sposób innowacyjny i skoordynowany.

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024