III Międzynarodowa Konferencja Pasterska

17.02.2016

Konferencja

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.

Podsumowanie III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej "Krajobraz kulturowy Karpat - wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody" dostępne jest TUTAJ.

W dniach 7-8 marca w Zakopanem bacowie, naukowcy i przedstawiciele władz publicznych uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej organizowanej w ramach projektu Karpaty Łączą.

Tym razem dyskusja skupia się wokół tematu: „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody".

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele m.in.: urzędów marszałkowskich, Słowackiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Śląskiego i Rzeszowskiego, służb ochrony przyrody oraz miłośnicy karpackiej przyrody i kultury.

W trakcie konferecji zostało podpisane ramowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju karpackiego "PRODUKTU GÓRSKIEGO".

Dziękując za Państwa obecność, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Państwa odpowiedzi będą dla nas cenne przy organizacji kolejnych wydarzeń.

Zapraszamy serdecznie do galerii zdjęć z konferencji.

DZIEŃ 1 - 7 marca 2016 rok 

DZIEŃ 2 - 8 marca 2016 rok

Poniżej zamieszczamy pierwsze prezentacje zaprezentowane podczas konferencji.

Dr hab. Jacek Kozak; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

„Przemiany krajobrazu Karpat Polskich od połowy XIX wieku."

RNDr. Lubos HaladaInstytut Ekologii Krajobrazu Słowackiej Akademii Nauk

„Przemiany łąk w słowackiej części Karpat będące efektem zaniechania użytkowania rolniczego."

Dr Monika SzewczykCentrum UNEP/GRID-Warszawa

„Gospodarka pasterska jako czynnik kształtujący różnorodność biologiczną na terenach górskich."

Patrycja AdamskaCentrum UNEP/GRID-Warszawa, koordynator projektu „Karpaty Łączą"

Prezentacja projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" oraz działania „Tradycyjna gospodarka pasterska."

Michał MiazgaFundacja REC-Polska

„Podsumowanie monitoringu środowiskowego prowadzonego od 2012 roku w wybranych lokalizacjach  w ramach projektu Karpaty Łączą."

Jerzy MotłochUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich

„Prezentacja projektu OWCA-PLUS."

Baca Piotr KohutFundacja Pasterstwo Transhumancyjne, W-ce Prezes Związku Podhalan
ds. pasterstwa

„Świadomość bacy o wpływie wypasu na ochronę środowiska."

Franciszek Bachleda- KsiędzularzRegionalista

„Ochrona swojszczyzny kiedyś i dzisiaj."

Sławomir WróbelTatrzański Park Narodowy

„Wypas kulturowy w Tatrzańskim Parku Narodowym."

BLOK PRZYGOTOWANY PRZEZ KARPACKĄ RADĘ NAUKOWĄ

Dr Sławomir Dorocki, mgr inż. Witold Jucha, Anna Marszałek, mgr Monika Noviello, mgr Witold Smołkowicz; Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie

„Zmiany powierzchni terenów bezleśnych w Gorcach i Pieninach w XIX i XX wieku – studium kartograficzne."

Mgr Natalia Tokarczyk; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

„Problemy czynnej ochrony łąk reglowych w parkach narodowych polskich Karpat."

Dr Renata Kędzior, dr Tomasz Skalski, mgr Paweł Armatys, dr inż. Jan Loch Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

„Ekstensywny wypas i koszenie jako forma ochrony czynnej polan reglowych
w Beskidach Zachodnich."

Mgr Jan Ziobro, mgr Kamil Pilch, Jolanta Franków; Uniwersytet Rzeszowski

„Gdy bydła zabraknie w dąbrowie: o lasowieniu gajów pogórzy karpackich."

Mgr Hanna Doroz-Tomasik; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

„Konie w krajobrazie kulturowym Polskich Karpat – wszechstronne wykorzystanie w ujęciu historycznym i funkcjonalnym."

Mgr Michał Zatorski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

„Antropogeniczne formy rzeźby i typy krajobrazu kulturowego w Magurskim Parku Narodowym."

Mgr Marcin Rechciński, mgr Barbara Peek, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska,
dr Agnieszka Olszańska, prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Ochrony Przyrody  Polskiej Akademii Nauk; Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

„Przestrzenny wymiar postrzegania usług ekosystemów - doświadczenia z badań
w wybranych gminach karpackich objętych siecią Natura 2000."

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022