Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan

13.03.2016

IMG 8023

18 marca 2016 roku w Ryglicach zaprezentowaliśmy Strategię zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020.

W Ryglicach na konferencjj „Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach", zaprezentowano efekty prac nad Strategią dla Beskidu Niskiego i przyległego pasa Pogórza.

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się ze STRATEGIĄ oraz prezntacjami konferencyjnymi.

Patrycja Adamska, koordynator projektu „Karpaty Łączą", Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Prezentacja projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej."

Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), koordynator zespołu ekspertów opracowujących Strategię, Krzysztof Szpara, Anna Wilkońska

„Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020"

Agata Ćwik (Uniwersytet Rzeszowski), Piotr Kłapyta  (Uniwersytet Jagielloński)

„Różnorodność walorów geologicznych i geomorfologicznych środkowej części Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego jako podstawa dla rozwoju geoturystyki."

Agata Ćwik (Uniwersytet Rzeszowski), Wojciech Mróz

„Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju „zrównoważonej" turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Środkowobeskidzkim."

Andrzej Siwek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

„Dziedzictwo – między ochroną zabytków a zrównoważonym rozwojem turystyki."

Jan Krupa (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Krzysztof Zieliński

(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia")

„Rozwój turystyki kulinarnej w województwie podkarpackim i na obszarach pogranicza czynnikiem zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego."

Hanna Hrehorowicz-Gaber  (Politechnika Krakowska)

„Planistyczne aspekty ochrony przestrzeni kulturowej Karpat w kontekście turystyki
na wybranych przykładach."

Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Anna Wilkońska (Akademia
Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie), Krzysztof Szpara (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii i działaniach lokalnych samorządów."

Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara, Bernadetta Zawilińska


„Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów
turystycznych."

Krzysztof Szpara, Anna Wilkońska, Bernadetta Zawilińska                                                  

„Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim
w świetle badań ruchu turystycznego."

 

 

 

 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022