Święto Karpat "Spotkanie baców karpackich"

15.07.2016

Turbacz

7.07 Turbacz

7 lipca na Turbaczu odbyło się pierwsze od 80 lat spotkanie baców, czyli tzw. zbór bacowski. W swojej tradycji bacowie spotykali się na zborze. To moment w obyczajowości wołoskiej szczególnie ważny, gdyż podczas tego spotkania omawia się sprawy związane z prowadzeniem wypasu tak, aby poszczególni bacowie nie wchodzili w spory i konflikty. Wyznaczano rozjemcę sporów – wojewodę wołoskiego, wobec którego rozdzielano miejsca wypasu i ślubowano mir, czyli pokój miedzy bacami.

Podczas uroczystego Święta, na Turbaczu rozdano bacom pamiątkowe spinki bacowskie i odczytano odezwę do pasterzy. 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022