Zakończyło się III Forum Gmin Karpackich

14.10.2016

     Po forum

Ponad 120 osób wzięło udział w III Forum Gmin Karpackich zwoływanym pod hasłem przewodnim „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”.

Stanowisko III Forum Gmina Karpackich - zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem i do zgłaszania uwag do 16 grudnia 2016 roku.

Prezentacje wygloszone podczas Forum dostępne są TUTAJ.

Zapraszamy również do naszej GALERII ZDJĘĆ oraz na stronę Polskiego Radia Rzeszów oraz TVP3 Rzeszów.

 

III Forum Gmin Karpackich odbyło się pod hasłem przewodnim „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”. Forum zostało zorganizowane  w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

W dniach 1-2 grudnia w Rzeszowie spotkali się się włodarze ponad 60 gmin, przedstawiciele administracji rządowej, służb ochrony przyrody, lokalnych stowarzyszeń, a także naukowcy, eksperci oraz mieszkańcy żyjący i gospodarujący
w Karpatach.

Tegoroczne Forum Gmin Karpackich miało z kilku względów charakter szczególny. Przede wszystkim 19 czerwca 2016 r. obchodziliśmy 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji Karpackiej w Polsce – ważnej międzynarodowej umowy dotyczącej Karpat – Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Jest ona jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym (Dz.U. 2007 Nr 96 poz. 634), mogącym stać się podstawą spójnej polityki górskiej, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców Karpat.

Wdrażanie Konwencji Karpackiej wymaga ciągłości działań wielu pokoleń – dlatego w latach kolejnych Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako wieloletni partner Sekretariatu Konwencji Karpackiej z siedzibą w Wiedniu (UNEP Vienna – SCC) zamierza kontynuować współpracę z karpackimi samorządami szczebla wojewódzkiego i gminnego, społecznościami lokalnymi, organami i służbami ochrony przyrody oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w Karpatach.

Z tego też względu, pomimo iż tegoroczne Forum Gmin Karpackich było naszym ostatnim spotkaniem w ramach projektu „Karpaty łączą”, który od samego początku, a więc od roku 2012, realizowany jest z udziałem jednostek samorządu terytorialnego polskiej części Karpat, to nie traktowaliśmy tego wydarzenia wyłącznie jako podsumowania i uroczystego zakończenia realizacji ww. projektu - podczas Forum mówiliśmy o  kolejnych wspólnych działań w Karpatach.

Hasło tegorocznego III Forum Gmin Karpackich nawiązywało do tematu szkoleń, które prowadziliśmy dla pracowników gmin w 2016 r. Szkolenia poświęcone były dobrym praktykom kształtowania przestrzeni w Karpatach, zarówno w kontekście wsparcia planowania przestrzennego, jak i ochrony przyrody w gminie. Podczas Forum Gmin Karpackich  znacznie szerzej potraktowaliśmy pojęcie „gospodarzenia karpacką przestrzenią”, włączając w to m.in. również kwestie gospodarczego wykorzystania aktualnie odłogowanych gruntów, oraz zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach nie będących obecnie popularnymi destynacjami turystycznymi.

Obecny na Forum wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak poinformował o trwających w resorcie rozwoju pracach nad propozycją założeń makroregionalnej strategii UE dla obszaru Karpat. Jednym z głównych założeń tego dokumentu ma być wskazanie, w jaki sposób współpraca państw i regionów karpackich będzie służyła przyspieszeniu rozwoju obszaru Karpat i całej Unii Europejskiej.

- Strategia Karpacka powinna stać się płaszczyzną współpracy dla zaangażowanych w jej realizację krajów i regionów. Dla zapewnienia efektywnej koordynacji można wykorzystać istniejące struktury, np. działające na tym obszarze euroregiony, natomiast za realizację Strategii powinny odpowiadać kraje członkowskie i władze regionalne w tych krajach, pod nadzorem i przy wsparciu Komisji Europejskiej – podkreślił wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak (źródło: www.mr.gov.pl). Relacja z III Forum Gmin Karopackich jest już dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Podczas III Forum Gmin karpackich odbył się uroczysty bankiet akcentujący 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji Karpackiej w Polsce. Jubileuszowy wieczór umilił swoim koncertem Kapela Drewutnia, która zaprezentowała utwory inspirowane tradycyjną muzyką terenów, gdzie swoje wpływy miały różne kultury i tradycje.

 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023