Spotkanie konsultacyjne w "Karpackiej Troi"

05.02.2015

karpacka troja 2Samorządowcy i eksperci spotkali się na konsultacjach strategii zrównoważonego rozwoju

W związku z pracami nad tworzeniem "Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan" w dniu 29 stycznia br. w skansenie archeologicznym "Karpacka Troja" w Trzcinicy k. Jasła odbyło się piąte spotkanie konsultacyjn.

Uczestniczyli w nim przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych, a także organizacji i instytucji działających w obszarze turystyki i ochrony środowiska.

Celem spotkania było określenie drogi prowadzącej do zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarze Beskidu Niskiego i Pogórzy, a także wykreowanie obrazu przyszłości turystyki na tym terenie.

Spotkanie miało formę warsztatu tematycznego prowadzonego przez ekspertów. Podczas dwóch sesji zajęć warsztatowych definiowano misja i wizja "Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan" oraz zaprezentowano główne założenia Strategii.

Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia jednej z największych atrakcji turystycznych Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan: Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja".

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022