Redyk w Ludźmierzu już w niedzielę

21.04.2015

redyk ludzmierzBacowie spotkają się 26 kwietnia w Ludźmierzu na uroczystościach rozpoczynających tegoroczny sezon wypasu

Wśród zaproszonych gości nie zabraknie przedstawicieli organizacji działających w regionie oraz władz państwowych i samorządowych z krajów karpackich. Tegoroczny redyk organizowany jest w ramach projektu Karpaty Łączą i Pierwszego Zjazdu Karpackiego.

Pasterze, jak co roku na świętego Wojciecha, przyjeżdżają do Ludźmierza modlić się o błogosławieństwo na nadchodzące miesiące pracy na halach. W paradnym redyku, przy dźwiękach góralskiej kapeli, zostanie wprowadzony na plac kościelny kierdel owiec. Delegacja baców zaczerpnie wodę ze źródełka i w uroczystej procesji w drewnianym szkopcu zaniesie go do kościoła. W trakcie Mszy Świętej woda zostanie poświęcona i przekazana, by poświęcić nią owce. Bacowie otrzymają również szczapy drewniane, z których zapłonie pierwsza watra w pasterskim szałasie.

Tegoroczne święto jest szczególne poniewa rzedstawiciele Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Polski spotkają się na Pierwszym Zjeździe Karpackim. To nawiązanie do pięknej tradycji przedwojennego Święta Gór.

Patronat Honorowy nad Pierwszym Zjazdem Karpackim przyjął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W programie redyku:
10-00 – zbiórka pocztów sztandarowych ZP (Dom Podhalan w Ludźmierzu)
10.30 – Przejście redyku i pocztów sztandarowych do Sanktuarium
11.00 – Uroczysta Msza Święta w ogrodach ludźmierskich
12.30 – Święto Bacowskie – poświęcenie owiec, hal, baców i juhasów

Więcej informacji o redyku oraz Pierwszym Zjeździe Karpackim można znaleźć na: www.karpatylacza.pl oraz www.redykkarpacki.pl .

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022