Miesiąc Dzisiaj Do miesiąca
Wydarzenia -
Poniedziałek, 30 maj 2022
  • Brak wydarzeńInstytucja współfinansująca Lider projektu
  • Partner projektu
  • Partner projektu
  • Partner projektu
  • Partner projektu
  • Partner projektu
  • Patronat honorowy
  • Patronat honorowy
  • Patronat honorowy
  • Patronat honorowy
  • Patronat honorowy
  • Patronat honorowy
  • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022