Karpaty Łaczą na Forum Ekonomicznym w Krynicy

09.09.2015

KL FEK wrzesien 2015 W dyskusji o regionie karpackim nie zabrakło przedstawicieli projektu Karpaty Łączą.

Na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy Górskiej spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu Państw, by rozmawiać o trendach i problemach światowej gospodarki.

Znalazło się też miejsce na rozmowy o wyzwaniach stojących przed poszczególnymi rejonami - także regionem Karpat.

W panelu "Karpaty bez granic - chronić dziedzictwo, wyprzedzać marzenia" uczestniczyła Patrycja Adamska, koordynator projektu Karpaty Łączą. Wśród dyskutantów znaleźli się parlamentarzyści krajowi i europejscy, przedstawiciele dyplomacji oraz biznesu.

Więcej o tegorocznym Forum można przeczytać na stronie wydarzenia.

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023