II Forum Karpackich Gmin przed nami

14.09.2015

345624351 Przedstawiciele ponad 200 gmin spotkają się, by rozmawiać o ochronie krajobrazu Karpat.

W dniach 24-25 września w Sromowcach Niżnych spotkają się samorządowcy z gmin, na terenie których obowiązuje Konwencja Karpacka.

Cele Forum to przede wszystkim wywołanie debaty publicznej na temat dobrego kształtowania przestrzeni i wsparcie merytoryczne samorządów w procesie wdrażania zasad planowania przestrzennego wspierającego ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój Karpat.

Spotkanie to także okazja do promowania Kodeksu Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach. Kodeks jest efektem prac Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego wypracowanego przez Karpacką Grupę Roboczą ds. Planowania Przestrzennego.

 

Więcej na temat Forum mozna przeczytań na stronie Stowarzyszenia Ekopsychologia, gdzie dostępny jest także program i formularz zgłoszeniowy.

 

 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022