V spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

22.09.2015

gr przestrzenne waskiEksperci Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego spotykają się w Sromowcach Niżnych

W dniu 23 września br. w Sromowcach Niżnych pod Czorsztynem kontynuują swoje prace na rzecz dobrego planowania przestrzennego w Karpatach eksperci Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego.

Jej członkami są przedstawiciele Uczelni Wyższych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych i Krajobrazowych, jak również architekci i urbaniści.

Tym razem specjaliści spotykają się w przeddzień II Forum Gmin Karpackich, na którym m.in. zostanie zaprezentowany Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach - dokumentu opracowanego przez ekspertów Grupy.

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022