Zapraszamy na szkolenia "Mediacje środowiskowe"

16.10.2015

mediator srodowiskowyTrwają szkolenia „Mediacje środowiskowe" dla samorządowców i organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenia „Mediacje środowiskowe", skierowane do pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Niemal każda społeczność boryka się z konfliktami wokół ochrony środowiska naturalnego. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje na terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natura 2000 czy lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pomagające skutecznie zorganizować proces mediacji i konsultacji społecznych w w.w. sytuacjach. Osoby, które ukończą szkolenie będą przygotowane do wspierania rozwiązywania sporów i konfliktów na tle ochrony środowiska.


Podczas szkolenia, oprócz zagadnień prawnych, zaplanowano również ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności organizowania spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej, promujących zasady efektywnego łączenia rozwoju gospodarczego z ochroną zasobów przyrodniczych i społecznych Karpat.


Ofertę szkoleń kierujemy do Gmin, objętych Konwencją Karpacką. Będą one okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami.


Kalendarz, informacje logistyczne dotyczące szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: www.karpatylacza.pl/rejestracja .


Zapraszamy!

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022