Grupy robocze w Kluszkowcach

31.10.2014

kluszkowce.miedz.waskieWspólne spotkanie grup roboczych ds. różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu oraz planowania przestrzennego.

W dniach 22-24 października w Kluszkowcach odbyło się pierwsze połączone spotkanie międzynarodowych grup roboczych ds. różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu oraz planowania przestrzennego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji ze spotkania. Udostępnione materiały dotyczą łączności ekologicznej w Karpatach, ochrony krajobrazu oraz harmonizacji danych dotyczących ochrony przyrody.

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023