Szkolenia: Mediacje Środowiskowe

13.11.2014

Fotolia 20886916 XL smallRozpoczęliśmy cykl szkoleń dla gmin i NGO's.

Na szkolenie "Mediacje Środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat" zapraszamy osoby, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.

Pierwszeństwo udziału na szkoleniach mają (w kolejności):
1. przedstawiciele administracji samorządowej (listę Gmin objętych Ramową Konwencją
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat załączamy do niniejszego zaproszenia),
2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną bioróżnorodności
z terenu Karpat, posiadający rekomendacje samorządu lokalnego.

Uczestnicy zostaną przygotowani do pełnienia roli mediatora tj. osoby wspierającej
rozwiązywanie sporów i konfliktów na tle ochrony środowiska.

Każdy samorząd lokalny boryka się z konfliktami środowiskowymi. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje w terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natury 2000 czy lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedstawiciel Państwa Urzędu, który ukończy szkolenie „Mediacje Środowiskowe" będzie posiadał wiedzę i umiejętności aby skutecznie zorganizować proces mediacji i konsultacji społecznych w w.w. sytuacjach.

Oprócz zagadnień prawnych w trakcie szkolenia zaplanowano intensywne ćwiczenia rozwijające umiejętności prowadzenia konstruktywnych dialogów między stronami oraz organizowania spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej promujących zasady zrównoważonego rozwoju Karpat.

Szkolenie będzie prowadzone w małych, 14-osobowych grupach, z wykorzystaniem różnorodnych metod (wykłady tematyczne uzupełnione pracą w grupach, gry symulacyjne, dyskusja itp.). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na www.karpatylacza.pl (sekcja PRZYŁACZ SIĘ w prawym dolnym rogu strony).

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022