Komitet Sterujący 2014

11.12.2014

KL KS 2014 waskie

W Krakowie spotkali się członkowie Komitetu Sterującego projektu Karpaty Łączą

10 grudnia po raz trzeci zebrał sie Komitet Sterujący projektu. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji ochrony przyrody z regionu (Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych), władz samorządowych, instytucji centralnych (Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiej Organizacji Turystycznej, Głównego Koserwatora Przyrody) oraz Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej.

Członkowie Komitetu i zaproszeni goście poznali stan realizacji projektowych działań oraz debatowali nad możliwościami rozszerzenia tych działań oraz ich kontynuacji w kolejnych latach.

Omówiono efekty dotychczasowych prac oraz plany na najbliższe miesiące.

Rekomendacje członków Komitetu dotyczyły między innymi możliwości kontynuacji działań rozpoczętych dzięki projektowi Karpaty Łączą w przyszłych przedsięwzięciach.

Podkreślono także znaczenie wypracowanych efektów i stworzonych narzędzi dla wszystkich krajów karpackich. Wskazano na innowacyjnośc m.in. Informatorium Karpackiego, które ma szanse stać się narzędziem stosowanym we wszystkich państwach, które podpisały Konwencję Karpacką.

Także tworzona w ramach projektu modelowa strategia zrównoważonego rozwoju turystyki została oceniona, jako potencjalny wzorzec dla gmin całego regionu.

 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022