Jak i po co rozwijać turystykę zrównoważoną?

20.05.2015

 

Wysokie Tatry

Konferencja Nature Based Tourism and Regional Development już 22-23 czerwca w Wysokich Tatrach. 

 
Specjaliści ds. turystyki opartej walorach przyrodniczych spotkają się w dniach 22-23 czerwca w Słowackich Wysokich Tatrach, aby zaprezentować i zaplanować działania służące rozwojowi turystyki zrównoważonej jako fundamentu rozwoju regionalnego w Karpatach. W konferencji udział wezmą eksperci z takich ośrodków jak: Uniwersytet w Bernie, Rezerwat Biosfery Entlebuch, Szkola Wyższa Rapperswil, Sieć Parków Szwajcarskich, Stowarzyszenie Pieniny Północne, Euroregion Karpacki, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, Uniwersytet w Lucerne, Stowarzyszenie Tokajskiego Szlaku Wina, a także przedstawiciele władz lokalnych i szwajcarskich.
Zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki na środowisko naturalne i kulturę lokalną, a z drugiej strony, są to działania dążące do generowania zysków i zwiększenia zatrudnienia w społecznościach lokalnych oraz ochronę zasobów naturalnych lokalnych ekosystemów. Szczególną rolę odgrywa ona także w Konwencji Karpackiej, wdrażanej przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, a zwłaszcza w kontekście ochrony Karpat przy jednoczesnym wzmocnieniu  miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych. O przyszłości turystyki zrównoważonej w Karpatach, w szczególności o jej znaczeniu w perspektywie planowanych działań i zasad Konwencji Karpackiej, podczas Konferencji będzie również mówić Zbigniew Niewiadomski - specjalista ds. Konwencji Karpackiej i kontaktów strategicznych w projekcie "Karpaty Łączą" Centrum UNEP/GRID.  

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022