Konkurs "Tożsamość Karpacka" już ruszył!

22.05.2015

 

konkursdlagmin

Konkurs "Tożsamość Karpacka" już ruszył!

Zapraszamy młodzieżowe grupy nieformalne! Pula nagród to 21 000 zł!

 

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić młodzieżowe grupy nieformalne, zlokalizowane w Karpatach do uczestnictwa w innowacyjnym i atrakcyjnym konkursie „Tożsamość Karpacka”.

 Konkurs jest częścią projektu pt. „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (dalej Konwencja Karpacka) oraz wyróżnienie młodzieżowych grup nieformalnych, które w sposób kreatywny zaprezentują osobiste poczucie karpackiej tożsamości, związane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi swojego miejsca zamieszkania.

Korzyści dla uczestników konkursu:

 1. I miejsce: nagroda główna w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości1500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
 2. II miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1000 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
 3. III miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
 4. 10 grup nieformalnych, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu otrzymają, nagrody rzeczowe o wartości 100 zł / osobę (rodzaj nagrody zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej)
 5. Wszystkie grupy, biorące udział w Konkursie otrzymają Certyfikaty „Tożsamość Karpacka” oraz drobne nagrody rzeczowe;

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysyłać do dnia 30 czerwca 2015 roku na adres:

Stowarzyszenie Ekopsychologia

ul. Grabina 6/18

32-840 Zakliczyn

 

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursy znajdują się tutaj.

 

 

 

Zobacz również

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022